Etäopiskelu Helsingin yliopistossa

October 7, 2022 0 Comments

Etäopiskelu tarjoaa Hesingin yliopistolle helpon tavan tarjota kvalitatiivista ja laadukasta opetusta maailmanlaajuisesti. Etäopiskelun avulla opiskelijat voivat osallistua kursseille ja opetusohjelmiin missä ja milloin tahansa. Etäopiskelu on tehty sopimaan kaikenlaisiin opiskelijoihin, jotka haluavat parantaa osaamistaan Helsingin yliopiston laadukkaissa ohjelmissa. Yliopisto tarjoaa monia etäopiskelu-kursseja, joista jokainen voi valita itselleen sopivaksi. Etäopiskelijoille tarjotaan myös opetusaineistoa mm. video-oppitunteina sekä …

Mikä yliopisto valita Suomessa?

October 7, 2022 0 Comments

Tutkinto valitsemallesi alalle on avain tulevaisuudesi menestykseen. Mukavaa on, että Suomessa on monia laadukkaita yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Miten ymmärtää kun useita hyviä vaihtoehtoja on tarjolla? Päätöksen tekeminen ei ole helppoa – siksi sinun kannattaa selvittää parhaiten lukukauden alkuun. Tulevan lukukauden oppimiskokemusta on helppo tutkia ja vertailla verkkosivuilta löytyvien opinto-ohjelmien ja resurssien kautta. Myös muut kuin …

Päästäksesi johonkin Suomen yliopistoista, sinun tulee täyttää verkkohakemus

October 7, 2022 0 Comments

Yliopistorinkiin pääseminen on yleinen päämäärä monille suomalaisille opiskelijoille, ja jos haluat tavoittaa tavoitteesi, sinun tulee olla valmis verkkohakemusten täyttämiseen. Suomen yliopistot vaativat hakijoiden täyttävän verkkohakemuksen mukaan lukien asiakirjojen lataamisen. Monet yliopistot edellyttävät verkkohakemuksen täyttämistä pakolliseksi. Toisaalta on yliopistoja, joihin voit hakea ilman verkkohakemusta. Siksi on tärkeää tutkia erilaisten yliopistojen vaatimuksia ennen hakee luentoon. Verkkohakemuksen täyttö …

Hakijan valintakoe huomioidaan kaikkien Suomen yliopistojen valinnassa

October 7, 2022 0 Comments

Kuluneen vuoden aikana on saatu vahvistusta siitä, että yliopistot huomioivat kertaalleen hakijoiksi tulevien hakijoiden valintakokeet kaikissa suomalaisissa yliopistoissa. Valintakokeet ovat yliopistojen ja niiden valitsemien alojen vertailukeino, minkä johdosta yliopiston hakijan vaaditaan suorittamaan kurssi- ja tenttiin keskittyvä haastattelu. Tutkimus osoitti, että valintakoetulosten lisäksi henkilön tunteet, taidot ja motivaation peilattiin kokeessa. Tutkimuksen tulokset osoittivat että vahvimmat hakijat …

Yliopistobiologian opiskelijoiden valinta järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa

October 7, 2022 0 Comments

Yhteistyön seurauksena Helsingin yliopistoon on nimitetty opiskelijoita yliopistobiologian maisteriohjelmiin. Yliopiston ja Helsingin yliopiston biologiaosaston välillä on vahva suhde ja olemme iloisia voidessamme liittyä joukkoon. Valinnat perustuivat laajaan hakijapooliin ja tehtiin valinnat sen mukaan, miten hyvin hakija vastanasi yliopiston sille asettamiin tarpeisiin. Panostamme laajuuden lisäksi myös laatuun ja pidämme asiantuntijoiden tietoperustaa ja ammattitaitoista työskentelytapaa erittäin tärkeänä. …