Yliopistobiologian opiskelijoiden valinta järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa

October 7, 2022 0 Comments

Täydentävä biologia on yhä suositumpi ala, jota yliopistot ovat kehittäneet. Aiheen suosioon on useita syitä, kuten korkea matemaattisen ja tieteellisen koulutuksen taso yliopistoissa, tieteen ja tekniikan alojen globaalit kehitystarpeet, maailmanlaajuinen kilpailu huippuyliopistopaikoista ja osaamisen kehittäminen muilla aloilla, kuten esim. lääketiede tai tietotekniikka.

Yliopiston tavoitteena on kannustaa opiskelijoita biologian koulutukseen. Tätä varten yliopisto on kehittänyt hakijoiden seulonta- ja opintojen organisointijärjestelmän.

“2018 on tärkeä vuosi biologiassa. Tiedämme, että suuri osa opiskelijoista valitsee biologian opiskelun Helsingin yliopistoon. Lisäksi näemme, että osa opiskelijoista ei voi jatkaa opintojaan, koska heillä ei ole varaa se.”

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten yliopiston biopankkia hyödynnetään genomiikan tutkimuksen alalla ja miten yksi tällainen DNA-sekvensoija toimii Helsingin yliopiston opiskelijan toimesta.

Biologian ja terveydenhuollon alalta perehtyneet opiskelijat ovat tärkeitä Suomen tulevaisuudelle. Tämä johtuu siitä, että terveydenhuoltojärjestelmämme on riippuvainen opiskelijoista, jotka ovat hyötyneet koulutuksestaan.

Yliopisto-opiskelijoiden ilmoittautuminen on suomalaisille yliopistoille monella tapaa tärkeää. Se varmistaa, että pätevien henkilöiden määrä näissä yliopistoissa ei vähene liian pienellä ja korkeakoulutustasoa nostamalla.

Helsingin yliopisto on kehittänyt strategian auttaakseen opiskelijoita valitsemaan itselleen oikean yliopiston. Yliopisto on käynnistänyt sähköisen verkkopohjaisen palvelun, jonka avulla opiskelijat voivat löytää tietoa eri yliopistoista, tarkastella hakumenettelyjä sekä antaa palautetta hakemuksistaan ja haastatteluistaan. Sivusto perustuu Helsingin yliopiston omien tutkimusten ja hankkeiden teknologiaan, ja se tarjoaa tietoa opiskelijoiden kursseista, kouluista, joissa on kiinnostavia ohjelmia kulloinkin, sekä mahdollisuuksia tavata professoreita opintojensa aikana.

Opiskeltuaan Suomen johtavassa lääketieteellisessä korkeakoulussa monet tulevat lääkärit valitsevat opiskelun Suomen hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen tiedekunnissa tai muilla lääketieteen aloilla.

Tämän artikkelin aihe yliopistobiologian opiskelijoiden valinnasta tuleviin opinnoille on ollut mukana vuodesta 2011. Jotkut opiskelijat ja opetussuunnitelman asiantuntijat ovat tuoneet esille joitakin valintaprosessiin liittyviä seikkoja.

Tutkimuksessa verrataan kaikkia Suomen yliopistoja ominaisuuksiltaan sekä akateemisen maineen että talouden panoksen osalta. Tulokset ovat negatiivisia useiden yliopistojen osalta, mukaan lukien: Helsingin yliopisto, Tampereen yliopistollinen korkeakoulu, Suomen Yliopistoliitto ja Itä-Suomen yliopiston kansainväliset suhteet.

Toinen tulos on kuitenkin koulutuksen osalta myönteinen: muihin maihin verrattuna Suomen yliopistoihin hakeutuu enemmän ja laadukkaammin opiskelijoita kuin muiden maiden koulutusjärjestelmiin – etenkin kehittyneistä Länsi-Euroopan maista (Ruotsi ja Sveitsi)

Helsingin yliopisto työskentelee parhaillaan opintojen ja tieteen alalla. Se on Suomen ainoa julkinen yliopisto ja soveltava tutkimuskeskus. Uuden ohjelman myötä se on keskittynyt opiskelijoiden kouluttamiseen lääketieteen, oikeustieteen ja teollisuuden uralle. Se etsii parhaillaan vapaaehtoisia biologisten tieteiden harjoitteluohjelmaan. Tehtävä sisältää yhdistelmän laboratoriotyötä, luokkaopetusta ja ihmisten välistä vuorovaikutusta yliopistotason biologian opiskelun valinneiden opiskelijoiden kanssa. Tällä tavalla harjoittelu antaa opiskelijoille arvokasta kokemusta tosielämän ympäristöistä sekä arvokasta tietoa siitä, mitä tarvitaan menestyäkseen yliopistotasolla ja kuinka tulla korkealaatuiseksi tutkijaksi.

Yliopistobiologian opiskelijoiden valinta järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Yliopistojen tai tiedekuntien nimet (esim. Helsingin yliopiston kemia ja Turun yliopiston lääketiede) eivät saa tyrkyttää ihmisiä.

Biologian opettajaksi kouluttaminen voi kuitenkin olla pitkä ja haastava prosessi. Kannattaako tällaiseen organisaatioon liittyä? Tai edes harkita siirtymistä koulutussektorilta muulle kuin koulutussektorille? Pitäisikö sinun jatkaa koulutuksessa ja ryhtyä opettajaksi vai valmistautua biologin uraan ulkomailla? Tämä kirja auttaa sinua vastaamaan näihin kysymyksiin. Siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti, kuinka tämä tehdään, ja annetaan hyödyllisiä vinkkejä urasuunnitteluun.

Opiskelijat saavat mahdollisuuden oppia biologian historiasta ja siitä, mitä on olla biologi. Tässä osiossa puhumme yliopiston biologian opiskelijoiden valinnasta.