Yliopistobiologian opiskelijoiden valinta järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa

October 7, 2022 0 Comments

Yhteistyön seurauksena Helsingin yliopistoon on nimitetty opiskelijoita yliopistobiologian maisteriohjelmiin. Yliopiston ja Helsingin yliopiston biologiaosaston välillä on vahva suhde ja olemme iloisia voidessamme liittyä joukkoon.

Valinnat perustuivat laajaan hakijapooliin ja tehtiin valinnat sen mukaan, miten hyvin hakija vastanasi yliopiston sille asettamiin tarpeisiin. Panostamme laajuuden lisäksi myös laatuun ja pidämme asiantuntijoiden tietoperustaa ja ammattitaitoista työskentelytapaa erittäin tärkeänä.

Uskomme, että uudet opiskelijamme ovat oikea osa joukkoamme ja että he tuovat yliopistolle uusia ideoita, jotka auttavat meitä kehittämään monipuolisia koulutusohjelmia. Odotamme innolla millaisia mahdollisuuksia he tuovat meille ja miten yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa kehittää opiskelijoiden oppimista.

Odottamme, että tulevat opiskelijamme hyödyntävät nämä mahdollisuudet tehdäkseen työnsä entistä paremmin ja vahvistaakseen yhteyttemme Helsingin yliopiston kanssa. Uskomme että heidän osallistumisellaan saamme luotua vahvan tulevaisuuden opetukselle ja oppimiselle meidän maisteriohjelmissa.

Yliopistobiologian opiskelijoiden valinta tehdään jälleen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Yhteistyö on nyt vahvempi ja parempilaatuisempi kuin koskaan ennen. Opetusohjelman ja opiskeluohjelman kehittämiseksi yliopisto toimii tehokkaasti.

Yhteistyö tunnustaa biologian alan osaamisen uudet ja vanhat mahdollisuudet sekä pyrkii luomaan tasapainon osaamisen ja erilaisten alojen asiantuntijoiden välillä. Yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen laajan valikoiman biologian kursseja ja mahdollisuuden tutkia tieteellisiä menetelmiä, joita käytetään biologian tutkimuksessa ja opetuksessa.

Helsingin yliopiston tarjoaman opetuksen lisäksi opiskelijoilla on myös mahdollisuus olla mukana tutkimushankkeissa, joissa he voivat soveltaa ja kehittää oppimaansa.

Tämä yhteistyö antaa opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden hankkia laaja-alainen tietotaito biologian alasta. Se myös auttaa heitä löytämään työpaikan lisensiaatin tason tutkijoille tai akateemisille aloille.

Opetuksessa korostetaan biologian perustiedon noudattamista sekä siihen liittyvien menetelmien ja teknisten innovaatioiden omaksumista. Tietotaidon lisäksi Helsingin yliopiston opetus ja yhteistyön ansiosta opiskelijat voivat saavuttaa myös tarvittavan asiantuntijuuden selviytyäkseen tulevassa työelämässä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus valmistua laadukkaalla biologian tutkinnolla Helsingin yliopiston suuren osaamisen, hyvin kehittyneen tutkimusalallaan ja laajan ohjelmavalikoiman ansiosta.

Korkeakoulutason opinnot ovat oppilaille ratkaisevan tärkeitä, ja siksi opiskelijavalinnan tulee tapahtua rehellisesti ja avoimesti. Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden Helsingissä asuville yliopistobiologian opiskelijoille.

Yliopistobiologian opiskelijoiden valinta suoritetaan erillisen tarkastusprosessin avulla. Siinä selvitetään vahvuuksia ja työkokemusta hakijoiden taustoista, jotta voidaan arvioida heidän sopivuuttaan yliopistobiologian alalle. Prosessin läpikäyneet saavat palkinnon.

Helsingin yliopisto on sitoutunut tukemaan alan opiskelijoita, ja auttaa heitä kehittymään erinomaisiksi tutkijoiksi ja ammattilaisiksi parantamalla heidän lukemiskykyä, analyyttisiä taitoja ja itsetietoisuutta. Yhteistyön ansiosta opiskelijoille tarjotaan erinomainen mahdollisuus perehtyä alaan laajemmin ja oppia korkeakouluopintoihin liittyvien keskeisten vaatimusten täyttämistapoja.

Yliopiston ja hakijoiden yhteistyö tarjoaa myös heille mahdollisuuden olla osa alan tutkimustoimintojen kehittymishankkeita ja nauttia korkealaatuisesta tuesta ohjauksessa. Vaikka vaatimukset pyrkimykselle ovatkin korkealla, tutkinto edellyttää selkeästi hyvin verevän ja aktiivisen tutkimus- ja lukemiskulttuurin omaksumista.

Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa on loistava tilaisuus saada lupaavimmat opiskelijat mukaan alaan. Se antaa alojen opiskelijoille erityisen tilaisuuden perehtyessään perustiedoihin sekä kiinnostuksensa syventämiseksi.

Yliopistosi Helsingin yliopiston ja Helsingin seudun yliopiston yhteistyön tuloksena tänä vuonna järjestetään yhteinen valinta biologian opiskelijoille. Valintakokeet järjestetään 14.-15. toukokuuta ja kokeilun avulla pyritään tarjoamaan opiskelupaikkoja maamme laajimmalle alueelle.

Valintakokeisiin osallistuvien opiskelijoiden on ostettava pakollinen valintakoeopas, joka on saatavana Helsingin seudun yliopiston ilmaisella verkkosivulla. Kokeessa on 12 kysymystä, jotka kattavat fyysisen ja ekologisen biologista, mikrobiologista ja lajikanta-biologista. Kysymykset voivat liittyä myös skeptiseen ajatteluun ja problematiikan tutkimiseen.

Opiskelijoilta edellytetään myös oman alan tiettyjä tiedon vaatimuksia, joita voivat olla esimerkiksi kvantitatiiviset menetelmät ja kvantitatiivisen analytiikan menetelmien oppiminen. Siksi osallistumatta pakolliseen kampukselle on tärkeää, ett&aum; opiskelijat vastaavat kaikkiin kysymyksiin tarkasti ja ovat hyvin perill muiltakin asioilta alan tutkimuksesta.

Valintakokeella haetaan opiskelijoilla parasta mahdollista akateemista suoritusta ja hyviä tuloksia osallistujien tulevaisuuden akateemisen virstanpylvään noukkimiseksi. Osallistuminen valintakokeeseen auttaa myös nuoria osoittamaan omat akateemiset ponnistuksensa ja hankkimaan itselleen työpaikkoja niillä ammateilla, joihin he ovat erikoistuneet.

Siksi tukemalla Helsingin yliopiston ja Helsingin seudun yliopiston toteuttamaa yhteistyöt&aum; voimme kaikki luoda uusia ja innovatiivisia mahdollisuuksia biologian opiskelijoiden haastamiseen, kehittymiseen ja akateemisen edistymisen seuraamiseen.